İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Bilgi

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile birlikte;

  • 18.09.2018 tarihinden sonra en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası değerinde taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulmak kaydıyla satın alan yabancılar istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.
  • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 1.000.000 Amerikan Doları değerinde olması gerekmektedir.
  • 07.12.2018 tarihinden sonra olmak kaydıyla kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdü ile tapu siciline şerh edilmesi halinde de Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

12.01.2017 tarihinden önce satın alınmış taşınmaz/taşınmazlar ve 07.12.2018 tarihinden önce satış vaadi sözleşmesine konu edilen taşınmaz/taşınmazlar ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün değildir.

250.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz/taşınmazları satın alarak 3 yıl satılmayacağına yönelik taahhütte bulunulması veya taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdünde bulunulması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce vatandaşlık talebine esas belge niteliğinde “Uygunluk Belgesi” düzenlenir.

Uygunluk belgesini alan yabancılar, öncelikle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusunda bulunur.

hazır emlak sitesi