İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Türkiye'de Tapu ve Kadastro Sistemine Genel Bakış

Ülkemizde tapu sicili devletin denetim ve gözetimi ile kusursuz sorumluluğu altında tutulan sicillerdir. Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Türk Medeni Kanununun 1007. maddesi uyarınca Devlet sorumludur.

Türkiye’de satış, bağış, intikal, ipotek gibi tapu işlemleri yalnızca tapu müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta olup taşınmaz mülkiyetinin devri tapu müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür.

Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. Ancak noter huzurunda imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi sadece taşınmazın satışının yapılmasını isteme hakkı veren, ön akit niteliğinde bir sözleşmedir. Satış vaadi sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin devri mümkün değildir. Tapu işlem talepleri için taşınmazın bulunduğu yer tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulabileceği gibi, Türkiye’de bulunan herhangi bir tapu müdürlüğüne ya da yurtdışında bulunan tapu ve kadastro yurtdışı temsilciliklerine başvurulabilir.

Ülkemizde tesis kadastro çalışmaları Cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış ve günümüzde ülke kadastrosu %100 oranında tamamlanmıştır. Bununla birlikte taşınmaza yönelik yer gösterme, cins değişikliği, ifraz, tevhid gibi kadastro işlemleri de kadastro müdürlükleri aracılığıyla yapılmakta ancak bu hizmetlerin bir kısmı 5368 sayılı Kanun ile yetkilendirilmiş Lisanslı Harita Kadastro Büroları(LİHKAB) aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Türk vatandaşları ile yabancılar arasında tapu ve kadastro işlem süreçleri açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.

 

hazır emlak sitesi